image

Wizja autora na artystyczy oodźwięk tego słupana pewno zakładał bankomat euronetu jako uzupełnienie bryły o element sztuki użytkowej…