Modele 3d mamy dostępne w różnych formatach, w zależności od przeznaczenia. Część z nich nadaje się do druku, inne to modele do wizualizacji. Odmienną grupę stanowią pliki produkcyjne z zapisaną historią. I do takich możemy zaliczyć formaty IGS oraz STP. Pracując nad projektami np. uchwytów do tabletów, uchwytów na rowery, ram rowerowych czy części lamp, posługujemy się oprogramowaniem , którego naturalnym plikiem wyjściowym jest plik IGS i STP. Jest to Fusion 360, który dzięki tym formatom może śmiało współpracować z takimi programami jak SolidWorks czy Inventor.

Różnica w specyfice tych plików bierze się z budowy modeli które są w nich zawarte.

A jaka jest największa? Wymienione programy pracują na bryłach, nie na siatkach, przez co kula jest kulą a nie zbiorem płaszczyzn – jest to chyba najtrafniejszy opis różnicy pomiędzy bryłami typu „solid” a „mesh”.