Prawa autorskie osobiste i majątkowe – czym są?

Rolą prawa autorskiego jest zabezpieczenie niezawisłego prawa autora danego dzieła do udostępnienia utworu, dzieła ; zakresu jego eksploatacji jak również zysków zeń czerpanych. Podstawową rolą jest jednak niepodważalne prawo do bycia twórcą danej rzeczy, niezależnie czy jest to zdjęcie, model czy pudełko na świeczki. Prawa te autorskie są częścią prawa własności intelektualnej, a ich rolą jest zabezpieczenie prawa autora do udostępniania utworu, jego eksploatacji i czerpania zeń korzyści majątkowych.
Prawa te podstawowo dzielimy autorskie i majątkowe. na dwa rodzaje: osobiste i majątkowe:

  • prawa osobiste –  dają niepodważalne prawo do bycia twórcą, nie można go przekazać, nie można się go zbyć. Chronią nienaruszalność formy i treści dzieła.
  • prawa majątkowe – daje pełne prawo do korzystania, wyciągania funduszy z utwór np przez sprzedaż, jednorazową lub wielorazową. Jeśli klient nie zastrzega sobie prawa do bycia jedynym, można utwór sprzedawać wielokrotnie.

Co oznacza przekazanie praw autorskich?

Decydują się na przekazanie prawa autorskiego możesz przekazać jedynie prawa majątkowe. W polsce obowiązuje kategoryczny zakaz handlu własnością indywidualną w postaci prawa całkowitego do tworu. Jeśli sprzedaż pełnię praw raz, nie możesz tego zrobić ponowni.

 

Chyba że

Możesz zdecydować się nie na sprzedaż, a na udostępnienie licencji na wykorzystywanie dzieła i czerpania z niego profitów. Licencji udzielasz każdorazowo sprzedając utwór.