Dokładając wszelkich starań, postanowiliśmy zwiększyć czytelność naszej strony poprzez dodanie zdublowanych tekstów w języku angielskim. Powodem tej decyzji jest coraz większa liczba odwiedzin zagranicznych.
Zapraszamy do przeglądania zarówno polskojęzycznych jak i angielskojęzycznych tekstów.

 

Making every effort, we decided to improve the readability of our website by adding duplicate texts in English. The reason for this is the increasing number of foreign visitors.
We invite you to browse both Polish and English language texts.

Best regards

wejście główne do sekcji biurowej