Test modelu 3d
3d model 360view testing page
empty test wyświetlania modelu 3d wraz z teksturowaniem. Dzięki temu można wstawić na stronie model 3d, omijając portale które pobierają opłaty za wyświetlania.

3D model display test with texturing. This allows you to insert a 3d model on the page, bypassing the portals that charge for display fees.