Nie każdy od razu wie jakiego produktu wymaga, czego oczekuje. Wielokrotnie zdarza się sytuacja, kiedy przygotowuję modele a na końcu spotykam się z pytanie: “Ok, Panie Krzysztofie, a jak to pokazać klientowi?”

Rozwiązaniem są modele interaktywne, które mogą być przechowywane u mnie na koncie, dzięki czemu mam pełen wgląd w pliki, przeprowadzam pełen serwis i utrzymanie plików; lub na koncie przeznaczonym pod dany projekt. Wówczas klient otrzymuje dostęp do konta a w razie konieczności udostępnia mi hasło w celach serwisowych czy edytorskich.

 

Poniżej

prezentacja modelu interaktywnego.