Modele dzielimy na te rzeczywiste i wirtualne. Zajmujemy się całkowicie cyfrowymi produktami, więc omawianie pierwszego przypadku całkowicie mija się z celem. Modele 3d są odzwierciedleniem rzeczywistego stanu rzeczy, np. wirtualną kopia łóżka, lampy, doniczki, komputera czy zegarka. Każdy ten element może w środowisku wirtualnym przybrać różne formy. Mam tutaj na myśli poziom szczegółowości. Przy niektórych modelach, tzw produkcyjnych wymagany jest wysoki poziom detalu stosowanego w każdym elemencie. Jest to spowodowane faktem, iż w końcowej fazie, każdy z elementów zostanie wytworzony a raczej odzwierciedlony w realnym środowisku. Inna sprawa to modele dla architektów czy architektów wnętrz. O ile dla tej pierwszej grupy zdarza się iż istotna jest budowa samego przedmiotu, to dla drugiej z wymienionych grup już niekoniecznie. Model 3d służy tutaj głównie do wykonania wizualizacji oraz rysunków, dzięki którym projekt będzie można zrealizować.

Czym są więc modele dla przedsiębiorców? Jeśli patrzymy z tej strony, to modele są sposobem dotarcia do większej liczby odbiorców. Jeśli zaproponujemy je projektantom, możemy być pewni, iż nasze przedmioty znajdą się w ich projektach. Co ważne, pomimo tego, że zlecacie Państwo wykonanie takich modeli, najlepszym sposobem rozprzestrzeniania jest rozdanie ich szerokiemu gronu za darmo… po wypełnieniu ankiety. Dlaczego ankiety? To już pozostawię sobie do dyskusji w cztery oczy.