Animacja architektoniczna to chyba najprostszy sposób aby pokazać jak w rzeczywistości powstaje nasza wizja. Prezentowany film jest przykładem nie tyle prezentacji finalnego efektu projektu, co etapu jej powstania. Najpierw prezentacja firmy – właściciela hali, następnie lokalizacja a w końcu pokazaliśmy jak hala jest skonstruowana. Jest to oczywiście bardzo symboliczny obraz, jednakże przekonywujący dla większości odbiorców. Kolejno przejeżdżamy po wnętrzu hali, w której coś się dzieje. Praca postępuje. Hala jest elementem typowo magazynowym, a więc przestrzeń magazynowa, komunikacja jak i przestrzeń ładunkowa są tutaj priorytetami do pokazania. Po zakończeniu przejścia przez budynek pokazujemy charakterystyczne elementy w otoczeniu: plac na którym możemy składować elementy/ przedmioty/ładunki oraz linię kolejową, która może być, nie w sposób bezpośredni ale jednak wykorzystana. W linii zewnętrznej przejeżdżamy na sam początek hali, a następnym elementem są kolejne informacje ważne dla wynajmującego.

Prezentacja bardzo udana zarówno jeśli chodzi o części merytoryczną, jak i graficzną.