1. Właścicielem niniejszego Serwisu jest Barwne Wnętrze z siedzibą w Wojkowicach, ul. Piaski 107b , NIP: 6312272668, REGON: 243478845, tel 667-175-889, Zarejestrowany w Urzędzie Gminy Wojkowice,
 2. Klient czyli osoba zamawiająca projekt / usługę, zwany zlecającym lub inwestorem
 3. Bawnewnetrze zwany architektem,projektantem
 4. Wizualizacje czyli graficzne przedstawienie naszych oczekiwań, pomysłów wraz z użyciem odpowiednich materiałów. Pokazują one w sposób poglądowy, jednak dokładny, jaki będzie efekt końcowy. Wizualizacja jest efektem poglądowym, a jej elementy jak np kolor może nieznacznie różnić się w zależności od monitora na którym jest wyświetlana.
 5. Model 3d – to odwzorowane w wirtualnej rzeczywistości obiekty istniejące lub obiekty, które mają dopiero stać się rzeczywistością. Można je podzielić na wiele kategorii zgodnie z ich przeznaczeniem czy branżą. Modele 3d mogą nieznacznie różnić się od obiektów rzeczywistych, w zależności od szczegółowości ustalonej z inwestorem.
 6. Model BIM, to model przestrzenny realizowany w oparciu o program Archicad
 7. Biblioteka BIM to modele biblioteczne do programu Archicad, tworzone i projektowane w tym programie wg specyfikacji ustalonej z inwestorem.
 8. Pierwszym etapem projektu jest wstępna wymiana informacji i ustalenie potrzeb i wymagań. Po tym etapie następuje etap wykonania wstępnych prac nad projektem: model 3d/ wstępny model bim/ model do wizualizacji.
 9. Rezygnacja z dalszych prac nad projektem przez zamawiającego łączy się z zaakceptowaniem projektu As-It-Is czyli zakończenie na stanie faktycznym jako finalny.
 10. Jeśli projekt zostanie zaakceptowany takimi zwrotami jak np. “mamy to”, “projekt możemy uznać za gotowy”, “możemy kończyć” lub podobnych, uznajemy, że projekt został zaakceptowany.
 11. Na życzenie klienta rozwijamy drugą koncepcję /model równolegle lub po zakończeniu pierwszej . Traktowane jest to jednak jak kolejny projekt i wymaga opłaty jak za kolejny projekt.
 12. Projekt podzielony jest na dwie płatności, pierwsza to zadatek/zaliczka przelewany przez zamawiającego po przedstawieniu wstępnego modelu/pierwszej partii modeli/wstępnej wizualizacji; pierwsza płatność to 50% kwoty.
 13. Druga płatność następuje po wykonaniu ostatniego elementu projektu.
 14. Podejmując współpracę z Barwnewnetrze klient deklaruje, iż dokona wpłat w określonych terminach.
 15. Koszt projektu uzgadniany jest indywidualnie, w zależności od skomplikowania elementów, ich ilości oraz terminu końcowego.
 16. Faktury wystawiane są każdorazowo lub zbiorczo – wg życzenia klienta
 17. Płatność szybkim przelewem:
 18. Płatności standardowe należy wykonać na konto nr:
  MBank:PL 44 1140 2004 0000 3902 7503 4094
  W tytule wpisując “projekt elewacji; miejscowość i nazwisko”.
 19. Reklamacje dotyczące projektów należny składać pisemnie na adres biuro@projektelewacji.pl , w wiadomości należy podać powód reklamacji, przebieg zdarzenia. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty skutecznego doręczenia.
 20. Świadczona usługa jest usługa prowadzoną online, przez co nie ma możliwości jej zwrotu w sensie fizycznym. Istnieje możliwość do bezpłatnego odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od złożenia zlecenia, o ile projekt nie przeszedł w fazę wizualizacji.

Regulamin zaktualizowano na dzień 03.07.2019r